Articole

Articole de interes din domeniul imobiliar

ADRESE UTILE

OBTINEREA EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA

BIROURILE DE CARTE FUNCIARA

Adresa Telefon
Sector 1 Str. Eugeniu Carada nr. 1-3 021/3145119
Sector 2 Str. Eugeniu Carada nr. 1-3 021/3120259
Sector 3 Bd. Expozitiei nr. 1A 021/2229780; 021/2244359 int 153, 129
Sector 4 Bd. Expozitiei nr. 1A 021/2229780; 021/2244359 int 153, 129
Sector 5 Str. Eugeniu Carada nr. 1-3 021/3145126; 021/3120205
Sector 6 Bd. Expozitiei nr. 1A 021/2229780; 021/2244359 int 153, 129

Extrasul de carte funciara se elibereaza de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) si este un document standard ce cuprinde informatii referitoare la identificarea (adresa, cartea funciara si nr. cadastral) si descrierea (nr. de camere, suprafata etc.) imobilului, la titularul dreptului de proprietate si la eventualele sarcini existente asupra imobilului (litigiu, uzufruct, ipoteca etc.)

Extrasul de carte funciara este de doua tipuri:

  • pentru informare
  • de autentificare

Extrasul de carte funciara pentru informare poate fi luat de orice persoana interesata sa stie situatia juridica a imobilului.

Extrasul de carte funciara de autentificare poate fi luat numai de catre notarul public in baza cererii scrise a proprietarului.

OBTINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA

DIRECTIILE DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Sector Adresa Telefon
Sector 1 Str. Piata Amzei nr. 13 021/311.91.07
Sector 2 Bd. Garii Obor nr. 10 021/252.84.09
Sector 3 Str. L. Patrascanu nr. 3-5 021/341.17.60
Sector 4 Sos Oltenitei nr. 37-39 021/332.64.89
Sector 5 Bd. Natiunile Unite nr. 3-5 021/336.32.35
Sector 6 Drumul Taberei nr.18 021/318.01.48

Certificatul de atestare fiscala este documentul care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, ca taxele pentru imobil sunt achitate la zi si ca proprietarul nu este urmarit de catre stat pentru eventuale debite sau amenzi. Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra imobilelor proprietarii trebuie sa prezinte notarului public certificate de atestare fiscala.

Actele necesare eliberarii certificatului fiscal sunt: cerere tip, actul de identitate (original si cotie)

Mai puteti avea nevoie, dupa caz, si de: certificat de mostenitor, certificat de deces, certificat denastere, certificat de casatorie, sentinta de divort (toate in original si copie)

Certificatul fiscal se elibereaza de catre Directia de Taxe si Impozite a primariei de sector, personal proprietarului. In situatia in care acesta nu se poate prezenta, certificatul poate fi luat de un reprezentant legal al acestuia sau pe baza de procura notariala sau imputernicire avocatiala. In cazul persoanelor din strainatate, procura trebuie sa fie întocmita la Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva sau de catre autoritatile statului in care locuiesc si apostilata conform Conventiei de la Geneva.

Certificatul de atestare fiscala este valabil doar in luna in care a fost emis.

EFECTUAREA CADASTRULUI SI A INTABULARII

Cadastrul este operatiunea tehnica si juridica prin care se realizeaza identificarea, reprezentarea pe harti si planuri si inregistrarea tuturor imobilelor.

Intabularea este operatiunea prin care, dupa efectuarea cadastrului, toate actele si faptele juridice referitoare la imobile sunt verificate si inscrise intr-un registru special de evidenta (Carte Funciara)

Conform legii, orice operatiune de instrainare a unui imobil presupune efectuarea in prealabil a cadastrului si intabularii.

Cadastrul si intabularea se fac numai de catre experti cadastral autorizati. In acest sens va recomandam urmatoarele persoane:

Calin Stelian

  • Telefon: 0723.683.856
  • Email: calin.doru@yahoo.com
  •  Expert autorizat ANCPI si OGR

Bucuresti Certificat Energetic